Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcia finansowego z GFOŚiGW na realizację filmu edukacyjnego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowisdka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu , udzielił w 2008 roku wsparcia finansowego na zadanie p.n.: "Stworzenie filmu edukacyjnego dotyczącego zbiórki przeterminowanych lekarstw i odpadów zielonych oraz dystrybucja jego do wszystkich jednostek oświatowych i mieszkańców Miasta Poznania".

Film edukacyjny przedstawia rodzaje odpadów, w tym m.in.: przeterminowane lekarstwa i odpady zielone oraz miejsca, w których mieszkańcy Poznania mogą je przekazać do unieszkodliwienia. Film głównie jest skierowany do dzieci i młodzieży, w przyjemny i zabawny sposób zachęca i przedstawia widzom sposoby prawidłowego postępowania z odpadami problemowymi. Przynoszone przez mieszkańców powyższe odpady trafiają do unieszkodliwienia w specjalistycznych firmach. Poprzez takie działania zmniejszania się ilość odpadów problemowych i niebezpiecznych deponowanych na składowisku.

Realizacja filmu edukacyjnego dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu jest elementem wpisującym się w obchody Roku Klimatu obchodzonego w Poznaniu w 2008. Jest ona zgodna z założeniami celu pierwszego Misji Miasta Poznania, który mówi o poprawie środowiska przyrodniczego oraz polepszeniu warunków życia mieszkańców miasta.