Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcia finansowego z PFOŚiGW

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 2007 roku udzielił wsparcia finansowego, ze środków będących w dyspozycji miasta Poznania, na przedsięwzięcie dotyczące organizacji punktu gromadzenia odpadów problemowych od mieszkańców miasta Poznania. Punkt powstanie przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284.

Zebrane odpady będą przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów. Punkt PGOP będzie przyjmował m.in.: resztki farb, kleje, lepiszcza, akumulatory, zużyte oleje, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. Funkcjonowanie PGOP wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych deponowanych na składowisku odpadów miasta Poznania, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.