Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcia finansowego ze środków GFOŚiGW na zadanie "Poznańska kampania edukacyjno-informacyjna"

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udzielił wsparcia finansowego na zadanie p.n.: "Poznańska kampania edukacyjno-informacyjna".

Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania zorganizowały kampanię edukacyjno -informacyjną z użyciem billboardów oraz city light'ów na terenie miasta Poznania. Akcja zaplanowana została na dni od 16 do 31 października 2008, współfinansowana została przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na terenie całego Poznania rozwieszono 50 billboardów oraz 50 citylight'ów na przystankach autobusowych i tramwajowych, zachęcających mieszkańców miasta do właściwego postępowania z odpadami. Afisze z wizerunkiem „Brata Peta" namawiają do oddawania odpadów problemowych i niebezpiecznych do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych zwanego GRATOWISKIEM.

Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych przyjmuje odpady problemowe m.in.: resztki farb i rozpuszczalników, zużyte olei silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki oraz stare meble, skoszoną trawę i liście, gruz z drobnych remontów, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory), przeterminowane leki, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe i inne. Zbierane w PGOP odpady przekazywane są do specjalistycznych firm, w których poddawane są procesowi unieszkodliwiania.

Do końca trzeciego kwartału 2008 roku zebrano 125 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działalność GRATOWISKA jest praktyczną realizacją założeń Planu Gospodarki Odpadami Miasta Poznania. Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych istnieją w większości krajów europejskich, w tym w Poznaniu.

Kampania edukacyjno - informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu jest elementem wpisującym się w obchody Roku Klimatu obchodzonego w Poznaniu w 2008. Jest ona zgodna z założeniami celu pierwszego Misji Miasta Poznania, który mówi o poprawie środowiska przyrodniczego oraz polepszeniu warunków życia mieszkańców miasta