Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcie finansowe z GFOŚiGW na organizację konferencji

 

W grudniu 2008 roku Miasto Poznań będzie gospodarzem Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, dlatego też sprawy związane z ochroną klimatu i środowiska traktowane są w Poznaniu ze szczególną troską, a Rok 2008 ogłoszony został jako Rok Klimatu i Środowiska.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udzielił wsparcia finansowego w 2008 roku, na organizację konferencji w dniach 3-4 czerwca br.,
pn.: „Ochrona środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami w Polsce", podporządkowana była hasłu „Poznań 2008 Rok Klimatu i Środowiska".

Patronat honorowy objął Związek Miast Polskich. Wśród uczestników z ponad 20 miast Polski mieliśmy zaszczyt gościć m. in. przedstawicieli Warszawy, Bydgoszczy, Olsztyna, Gdańska, Gdyni,  Łodzi, Opola, Wrocławia oraz Ostrowa Wlkp.

W ramach konferencji omówione zostały m.in. tematy:

  • Zasad regulujących gospodarkę odpadami,
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez unieszkodliwianie biogazu
    w elektrowni,
  • Wymiana doświadczeń na temat gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi odpadami drewnianymi oraz odpadami ulegającymi biodegradacji,
  • Wymiana doświadczeń wzakresie linii do segregacji odpadów oraz spalarni odpadów,

Ponadto w ramach konferencji odbyła się wizyta na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie, podczas której pokazano funkcjonowanie tego rodzaju obiektu,
z uwzględnieniem m.in. gospodarki biogazem i odciekami.