Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcie finansowe z PFOŚiGW

Wsparcie finansowe z PFOŚiGW na przedsięwzięcie p.n.: Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych na ul. Wrzesińskiej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 2009 roku udzielił wsparcia finansowego, na przedsięwzięcie dotyczące budowy drugiego na terenie miasta Poznania punktu gromadzenia odpadów problemowych. PGOP przeznaczony będzie do przyjmowania odpadów niebezpiecznych i problemowych od mieszkańców Poznania.

Zebrane odpady będą przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów. Punkt PGOP będzie przyjmował m.in.: meble, sprzęt RTV i AGD, trawę, resztki farb, kleje, lepiszcza, akumulatory, zużyte oleje, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. Funkcjonowanie PGOP pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych deponowanych na składowisku odpadów miasta Poznania, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.