Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcie finansowe ze środków GFOŚiGW na zadanie, p.n.: Stworzenie placu zabaw wraz z zagrodą edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, udzielił wsparcia finansowego ze śerodków będących w dyspozyji miasta Pzonania, na zadanie, p.n.: Stworzenie placu zabaw wraz z zagrodą edukacyjną dla dzieci i młodzieży. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.: plac zabaw, tablice informacyjno-edukacyjne, założono zieleń.