Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych z wyszczególnieniem informacji o środowisku
Obowiązek udostępniania informacji publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198). Zgodnie z zapisami tej ustawy każdemu przysługuje prawo dostepu do informacji publicznej.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
-    uzyskiwania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
-    wglądu do dokumentów urzędowych.
Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
-    ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
-    udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,
-    wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 
Dostęp do informacji o środowisku regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Obowiązek udostępniania tych informacji wynika z zapisów zawartych w art. 19 i  art. 21. O ograniczeniach w dostępie do informacji mówi art. 20. 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Norbert Kurczyna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Norbert Kurczyna (08/01/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Norbert Kurczyna (08/01/2004 13:20:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Norbert Kurczyna (08/01/2004 12:41:45)