Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Oferty pracy

Oferty pracy

Operator maszyn- robotnik gospodarczy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OPERATOR  MASZYN

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:
Niezbędne:
• uprawnienia operatora ładowarek kl. III
• uprawnienia operatora koparkoładowarek kl. III
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność

Dodatkowe:
• uprawnienia operatora IWJO

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 14 września 2018 r. na adres:

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
www.odpady.poznan.pl

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Żurawska (05/09/2018 12:56:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Halina Żurawska (05/09/2018 12:56:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Żurawska (05/09/2018 12:56:50)
Kierowca- robotnik gospodarczy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

kierowca-robotnik gospodarczy

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:
Niezbędne:
• prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 22 sierpnia 2018 r. na adres:

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
www.odpady.poznan.pl

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany  w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Żurawska (17/08/2018 14:08:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Halina Żurawska (17/08/2018 14:09:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Żurawska (17/08/2018 14:09:04)
Mechanik- robotnik gospodarczy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


MECHANIK-ROBOTNIK GOSPODARCZY


Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:
Niezbędne:
• wykształcenie zawodowe o kierunku mechanik maszyn, pojazdów, elektromechanik lub pokrewne
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność

Dodatkowe:
• uprawnienia operatora IWJO

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 21 września 2018 r. na adres:

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
www.odpady.poznan.pl

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał.D (03/08/2016 07:09:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał.D (23/05/2018 14:53:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Żurawska (05/09/2018 12:51:04)
Elektryk

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

ELEKTRYK

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania
Niezbędne:

• Wykształcenie zawodowe o kierunku elektryk, elektromechanik lub pokrewne

• Prawo jazdy kat. B

 

Dodatkowe:

 

• Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych SEP G1 G2 G3

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2018r. nr 0, poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do dnia 28.08.2018r. na adres:

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
http://www.odpady.poznan.pl/
sekretariat@odpady.poznan.pl

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kadry
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał.D (08/06/2016 12:09:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał.D (07/12/2017 07:35:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Żurawska (17/08/2018 14:06:08)