Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Zamówienia Publiczne » 03-2015 - Ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

sp.  z o. o.

ZZO/ZZ-341-03/2015

Ogłoszenie 

SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13 luty 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy